KALİTE POLİTİKASI


GNL’nin, tarım, sanayi ve bahçecilik makineleri ve yedek parçaları, kişisel koruyucu ekipmanlar (KKD), kompresörler ve jeneratörlerin pazarlanması, depolanması ve dağıtımına odaklanan kuruluşun ve faaliyetinin amacına uygun bir Kalite politikası vardır; bu politika müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını uygun maliyetle karşılamaya odaklıdır. Bu politika aşağıdaki noktalara odaklanmaktadır:

– Müşterinin özel gereksinimlerinin ve ona uygulanan yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi.

– Müşterilere sağlanan ürün ve hizmetlerin garanti altına alınması amacıyla tüm faaliyetlerin kalitesinin iyileştirilmesi.

– Akılcı, ekonomik, güvenli ve yeterli insan ve malzeme kaynaklarının mevcudiyeti.

– Personelin motivasyonu.

– Arızaların meydana gelmeden önlenmesi.

– Verimliliğin iyileştirilmesi.

GNL, kalite yönetim sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder; Kalite Yönetim Sistemine entegre edilmiş Kalite Politikasının organizasyonun her kademesinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve güncellenmesini sağlamayı da taahhüt eder.

Aynı şekilde Şirket Yönetimi tarafından gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sisteminin yıllık gözden geçirmeleri yoluyla Kalite hedeflerini belirleme ve güncelleme konusunda kesin bir taahhüt kazanır.